Soome-ugri keelte professorikandidaatide näidisloengud20.05.2010 Janne Saarikivi "Uurali keelte ajaloolise rühmitluse küsimusi"

24.05.2010 Peeter Pomozi "Mari keele minevikuvormid areaaltüpoloogilise ja ajaloolisvõrdleva pilguga"