Täienduskonverents KLIINIK 2006

30.01.-02.02.2006, Tartu

30. jaanuar

11.00-11.05 Konverentsi avamine. Arstiteaduskonna dekaan professor Toomas Asser

11.10-12.40 Arstikutse ja arstlikud erialad
Juhataja: professor Raul-Allan Kiivet


Võimalused ja vajadused eriarsti regulatsiooni uuendamiseks Eestis
Peeter Laasik, Sotsiaalministeeriumi abiminister

Tervishoiutöötajate pädevuse hindamisest -
Riina Salupere, Pädevusnõukogu esimees

Arstid, eriarstid ja lisaeriala -
Raul-Allan Kiivet, TÜ tervishoiukorralduse professor

Arsti vastutus ja arstlike vigade käsitlemine Eestis -
Peeter Mardna, Tallinna Arstide Liidu juhatuse esimees

Arstide Liidu seisukohad erialade tulevikust -
Toomas Kariis, Eesti Arstide Liidu eestseisuse liige

 

12.45-13.30 PULMONOLOOGIA

Juhataja: professor Alan Altraja

Hingamiselundite aspergilloosi diagnostilised võimalused ja kliinilised avaldumisvormid
Sulev Meriste


Tuberkuloosihaigete esmase pöördumise viibimine Eestis – põhjused ja seosed
Lea Pehme

14.20-16.10 ENNEAEGNE LAPS: VANAD JA UUED PROBLEEMID

Juhataja: professor Irja Lutsar

Enneaegsete tervis ja areng meil ja mujal
Anne Ormisson


Enneaegsete tervist ja arengut mõjutavad tegurid
Heili Varendi


Enneaegne laps ja kasulikud mikroobid
Epp Sepp


Enneaegne laps ja patogeensed mikroobid
Liis Toome


Surfaktantravi vastsündinul – minevik, olevik, tulevik
Tuuli Metsvaht

16.10-17.00 STOMATOLOOGIA

Juhataja: dotsent Mare Saag

Huule- ja suulaelõhedega laste ravi - meeskonnatöö
Triin JagomägiFluoroos - kas see on probleem Eestis
Silvia Russak, Mare Saag,
Ene Indermitte, Astrid Saava

31. jaanuar

09.00-11.30 KUDEDE JA ORGANITE SIIRDAMINE: VÕIMALUSED JA PROBLEEMID

Juhataja: professor Ants Peetsalu

Dialüüsravist neerusiirdamiseni
Madis Ilmoja.


Neerusiirdamine 2000-2005
Aleksander Lõhmus


Neerusiirdamise järgsetest probleemidest
Jaanus Kahu


Maksahaigustest maksasiirdamiseni
Toomas Väli


Silma sarvkesta siirdamine Eestis: eile, täna, homme
Artur Klett,Riina Pulges


Vereloome tüvirakkude transplantatsioon Tartu Ülikooli Kliinikumis
Ain Kaare


Rakuteraapia ja transplantatsiooni eetilistest aspektidest
Hele Everaus

12.15-14.15 UUT TÕENDUSPÕHISES TAASTUSRAVIS

Juhataja: professor Jaak Maaroos

Geriaatrilisest hindamisest tervishoiu ja hoolekande süsteemis
Maarika Tisler


Rehabilitatsiooniplaanide koostamisest tervishoiu ja hoolekande süsteemis
Maire Audova


Neelamishäirete taastusravi
Anne Uriko


Jala koormusjaotuse analüüs endoproteesitud tugi- liikumissüsteemiga haigetel
Maie Jürgel


Põlveliigese osteoartroosi hinnang taastusravi aspektist
Ann Tamm


Südame löögisageduse monitooring südamehaigete taastusravis
Anatoli Landõr


Eesti juhised südamehaigete kompleksses taastusravis - tutvustus
Aet Lukmann

14.45-17.00 DERMATOVENEROLOOGIA 100 AASTAT PEALE A.PALDROCKI

Juhatajad: professor Helgi Silm, dr med Anneli Uusküla

Sügelus primaarse biliaarse tsirroosiga haigel
Terje Kukk


Sesoonne villiline haigus kroonilise lümfoleukeemiaga haigel
Annika Volke


Lihhenoidne ravimlööve ramipriili kasutajal
Tiina Toomson


Sarkoidoos nahal – haigusjuht ja arutelu
Heli Raudsepp


Koduskriining suguhaiguste suhtes – pilootprojekti tulemused
Anneli Uusküla


Arsti ja patsiendi suhtlemise eripära veneroloogias
Airi Põder

1. veebruar

09.00-12.10 kas kasvajate varajane avastamine on võimalik

Juhataja: professor Hele Everaus

Miks on pahaloomuliste kasvajate varajane avastamine oluline?
Peeter Padrik


Hematoloogilise sümptomatoloogia taga peituvad kasvajad
Hele Everaus


Jämesoolevähi õigeaegse avastamise võimalused
Rait Labotkin


Endoskoopiline limaskesta resektsioon varase maovähi ravis
Jaan Soplepmann


Vahimees-lümfisõlme biopsia - melanoomi
metastaaside varase avastamise meetod
Evelyn Eelma


Munasarjavähi kliiniline pilt ja diferentsiaaldiagnostika
Arno Uppin


Emakakaelavähi varajane avastamine
Inga Vaasna


Rinnavähi varase avastamise võimalused
Jaak Lehtsaar


Pärilikkus ja kasvajad
Hele Everaus

13.00-15.40 NEUROLOOGIA JA NEUROKIRURGIA

Juhataja: professor Toomas Asser

Videotelemeetriline elektro-entsefalograafia (video EEG) meetodi kasutusvõimalused neuroloogias ja neurokirurgias
Sulev Haldre


Epilepsia kirurgilisest ravist. Haigusjuhu esitlus
Jaan Eelmäe, Siim Schneider


Creutzfeld - Jakobi tõbi. Kahe haigusjuhu esitlus
Aive Liigant, Ülle Krikmann


Spongiformsete entsefalopaatiate patomorfoloogia
Andres Kulla


Jalgade lihaskrampide sündroom
Leena Puksa


Ajuveresoonte kompuuter- angiograafia kasutusvõimalused
Toomas Asser, Vello Sõgel


Moyamoya haigus
Ando Vaher


Silmapõhja haigused ja diagnoosimise võimalused
Pille Tein


Ravimite koostoimete informatsioonisüsteemid
Aleksander Žarkovski

2.veebruar

09.00-10.40 PERSONALISEERITUD DEPRESSIOONIRAVI

Juhataja: professor Veiko Vasar

Depressiooni mitu palet
Lembit Mehilane

Antidepressantide avastamata rakendusmehhanismid
Aleksander Žarkovski


Individualiseeritud psühhofarmakoteraapia: utoopia või reaalsus
Eduard Maron


11.30-15.30 Alkoholiga seonduvad haigused

Juhataja: emeriitprofessor Arvo Tikk

Tartu turvaliseks linnaks
Vladimir Šokman


Alkoholiga seonduvad haigused Eestis ja mujal
Arvo Tikk


International Movement of Safe Communities
Yousif Rahim (Norra)


Training Future Physicians for Combating Intimate Partner Violence (IPV)
Kiki Petroulaki (Kreeka)


Lastevastane vägivald
Ruth Soonets, Marika Kirss


Vägivaldsed vigastused TÜ Kliinikumi traumapunkti andmetel
Merike Šeffer, Aavo Metsmägi, Kaarin Pintsaar


TÜ Kliinikumis ravitud vigastushaigete struktuur ja ravi maksumus
Milvi Jõeäär, Merje Tikk, Enno Kross, Arvo Tikk


Kaotatud eluaastad ja alkohol
Taavi Lai


Alkohoolsed maksakahjustused
Riina Salupere


Näokolju vigastused ja alkohol
Liis Veede, Airi Sokk


Neurointensiivravi ja alkoholism
Svetlana Seeman, Arvo Tikk


Vigastussuremus Eestis ja alkohol
Taie Kaasik, Marika Väli, Ilona Drikkit


Alkoholiga seonduvad vigastused Ida-Virumaal
Kaljo Mitt, Milvi Jõeäär, Enno Kross


Vigastuste ennetusprogrammid TÜ Kliinikumis
Lea Maipuu, Silver Sarapuu, Silva Kuus, Katri Sinkarev, Irina Prohhorenkova, Krista Pille, Veronika Reinhard, Peeter Rehemaa, Enno Kross


Diskussioon