Suhtlemine geriaatriliste patsientidega 00:00:00
Teemad 00:00:47
Sagedasemad takistused eaka inimesega suhtlemisel 00:01:45
Haigustest tingitud takistused suhtlemisel eakaga 00:01:53
Psühhosotsiaalsed takistused eakaga suhtlemisel 00:03:18
Muud takistused eakaga suhtlemisel 00:09:50
Nõuandeid eaka haigega suhtlemisel 00:12:00
Suhtlemine eaka haigega 00:12:07
Slide 9 00:15:10
Noor töötaja ja eakas patsient 00:17:17
Slide 11 00:18:57
Slide 12 00:20:01
Slide 13 00:21:20
Suhtlemine kuulmispuudega inimesega 00:22:34
Slide 15 00:27:16
Slide 16 00:28:08
Slide 17 00:29:00
Slide 18 00:29:32
Slide 19 00:31:24
KOKKUVÕTE Millele mõelda eaka haigega suhtlemisel? 00:32:36
KOKKUVÕTE Otsuste ja tulemuste teatamine 00:34:09
Suhtlemine dementsusega haigega 00:35:57
Suhtlemine DP-ga: Patsiendiga seotud tegurid 00:36:30
Slide 24 00:39:26
Suhtlemine DP-ga: Hooldajaga seotud tegurid 00:40:19
Suhtlemine DP-ga: Keskkonnaga seotud tegurid 00:42:18
Põhilised strateegiad dementsusega inimesega suhtlemisel (1) 00:42:47
Põhilised strateegiad dementsusega inimesega suhtlemisel (2) 00:43:59
Põhilised strateegiad dementsusega inimesega suhtlemisel (3) 00:45:39
Suhtlemine DP-ga 00:47:45
Slide 31 00:48:48
Slide 32 00:53:07
Slide 33 00:55:19
Slide 34 00:56:47
Slide 35 00:58:36
Erinevad tehnikad dementsusega inimesega suhtlemisel 01:00:26
Suhtlemine DP-ga: Meenutamine 01:00:38
Suhtlemine DP-ga: Meenutamine 01:02:18
Meenutamine ja dementsus Käitumine 01:03:54
Slide 40 01:04:40
Slide 41 01:05:03
Suhtlemine DP-ga: Tegelikkusele orienteeritus 01:05:41
Suhtlemine DP-ga: Validatsioon 1 01:07:21
Suhtlemine DP-ga: Validatsioon 2 01:08:42
Suhtlemine DP-ga: Validatsioon 3 01:11:22
Slide 46 01:14:32
Slide 47 01:15:12
Slide 48 01:15:25
Slide 49 01:15:42
Slide 50 01:15:52
Slide 51 01:15:57
Slide 52 01:17:23
Suhtlemine dementsusega inimesega Kokkuvõte 01:17:56
Slide 54 01:20:10